Infos über Windkraft

FAQs

Infrastruktur

GIS

Welcome to Bazaar

Welcome to Bazaar

Welcome to Bazaar

Vad vi göra

View from turbine

 projektutveckling
Med 16 år i den internationella vindkrafts branch, epo teamet har en stark kunskap om bästa praxis.
Som konsult i vindkraft epo erbjuder kunder:

 • praktisk kunskap i internationell projektutveckling & finansiering
 • starkt nätverk för tillverkare av turbiner, vindmätnings- och nät specialister
 • epo erbjuder administrativ service till sina projektbolag, som t.ex. egentliga finlands energi Ab är

Omfattningen av tjänster:

 • site bedömning
 • vindanalyser
 • vindmätningskampanjer
 • projekt licensiering
 • projektfinansiering
 • EPC beredning & anbud
 • utbildning och rådgivning
 • GIS-tjänster

 

EPO: s standarder

 • starkt baserad på lokala vindanalyser
 • egna genomförbarhetsmodeller
 • högkvalitativa miljöpåverkan analyser

 

Våra referensprojekt , se Projekt